Youtube
  • Ochrana osobných údajov

    Prehlásenie o ochrane osobných údajov

    Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

    Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov